Zonnestroomdak Prins Staal

Huidige status

Zonnestroom installatie op het dak van Prins Staal september 2016

Op dit moment wekken 272 zonnestroomdelen zonnestroom op voor ca. 40 leden van Haarlem Noorderlicht. Kijk op het dashboard om te zien hoeveel zonnestroom er al is en wordt opgewekt sinds 2 september 2016.

Hoe het begon

In 2014 kwamen enkele buurtgenoten uit de Indische buurt in Haarlem Noord voor het eerst bij elkaar omdat ze gezamenlijk zonnestroom wilden opwekken voor en door buurtbewoners. Spoedig bleek de directie van Prins Staal Trade & Processing geïnteresseerd te zijn om een deel van het dak beschikbaar te stellen voor dit doel. Daarmee is de samenwerking gestart om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Daarvoor moesten verschillende zaken onderzocht, uitgesloten en besproken worden. Zoals de constructie van het dak en een risico-inventarisatie.

Dankzij het onderlinge vertrouwen tussen de directie van Prins Staal Trade & Processing en het bestuur van Haarlem Noorderlicht en de steun van Zon op Nederland en de Gemeente Haarlem is het na een intensieve voorbereidingstijd gelukt de eerste collectieve zonnestroom installatie onder de postcoderoos regeling in de Waarderpolder te realiseren. Op 2 september 2016 is de installatie in gebruik genomen.

Officiële opening zonnestroomdak bij Prins Staal Trade & Processing

Op 4 november 2016 openden de leden van Haarlem Noorderlicht samen met wethouder duurzaamheid  van Haarlem Cora-Yfke Sikkema en de directie van Prins Staal Trade & Processing deze eerste zonnestroom installatie van Haarlem Noorderlicht op de Kousemakersweg in Haarlem. Zie voor meer informatie over deze opening het persbericht.

Bekijk ook de film over het ontstaan van deze zonnestroominstallatie.

Ben je deelnemer aan deze zonnestroom installatie en heb je vragen, neem contact op met het bestuur op info@haarlemnoorderlicht.nl.