Zonnestroomdak Hoofdkantoor

Huidige status

Zonnestroomdak Het Hoofdkantoor

Op dit moment wekken 262 zonnestroomdelen zonnestroom op voor ca. 33 leden van Haarlem Noorderlicht. Kijk op het dashboard om te zien hoeveel stroom er al is en wordt opgewekt sinds 20 oktober 2017.

Hoe het begon

Toen in 2016 de leden van Haarlem Noorderlicht nog druk doende waren met het opstarten van de zonnestroominstallatie Prins Staal, benaderde de Gemeente Haarlem ons met het aanbod om het dak van Het Hoofdkantoor te gebruiken voor het opwekken van zonnestroom met meer buurtgenoten. Daarmee is de samenwerking gestart om dit voor elkaar te krijgen, met de ervaring die we hadden opgedaan bij het eerste zonnestroomdak van Haarlem Noorderlicht. Uiteraard moesten ook hier eerst een aantal zaken onderzocht en uitgezocht worden (zoals de constructie en andere risico’s) en afspraken gemaakt worden met de Gemeente Haarlem.

Dankzij het onderlinge vertrouwen tussen de afdelingen Vastgoed en Milieu van de Gemeente Haarlem en het bestuur van Haarlem Noorderlicht en dankzij de steun van Stichting Kennemer Energie en onze andere partners is het na een jaar voorbereidingstijd gelukt de tweede collectieve zonnestroom installatie onder de postcoderoos regeling in de Waarderpolder te realiseren. Op 20 oktober 2017 is de installatie in gebruik genomen.

Opening Het Hoofdkantoor met wethouder Sikkema

Op 10 november 2017 openden de leden van Haarlem Noorderlicht samen met wethouder duurzaamheid  van Haarlem Cora-Yfke Sikkema deze tweede zonnestroom installatie van Haarlem Noorderlicht op de Waarderweg in Haarlem.

 

 

Ben je deelnemer aan deze zonnestroom installatie en heb je vragen, neem contact op met het bestuur op info@haarlemnoorderlicht.nl.