Veel gestelde vragen

Wie kunnen ermeedoen?

Particuliere huishoudens, bedrijven en andere rechtspersonen kunnen meedoen. Er zijn drie belangrijke zaken: je woont in een van de hieronder aangegeven wijken, je wordt geadviseerd om klant van Greenchoice te zijn voor je elektriciteit en je hebt een kleinverbruikersaansluiting.

Wijkbewoners uit welke wijken kunnen meedoen?

Om gebruik te kunnen maken van een belangrijke belastingkorting bij het gezamenlijk zonne-energie opwekken is er de voorwaarde dat je in dezelfde postcoderoos woont als waar de energie wordt opgewekt.
Voor de  zonnestroominstallaties van Haarlem Noorderlicht, op het dak van Prins Staal, Het Hoofdkantoor en het TEVA-dak, kunnen bewoners en bedrijven met postcode 2031 en alle direct daaraan gelegen wijken namelijk met de postcodes 2063, 2025, 2021, 2022, 2064, 2065, 2032, 2033 en 2011 meedoen.

Voor het Transvaal-dak  gaat het om postcode 2022 en alle direct daaraan gelegen wijken. 2021, 2023, 2024, 2025 en 2031.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen naar buiten dit postcode gebied?

Dan kun je helaas geen eigenaar meer blijven van deze zonnestroomdelen, omdat je dan geen recht meer hebt op de vrijstelling van de energieheffing (plus BTW). De coöperatie koopt de zonnestroomdelen van je terug en daarna komen deze beschikbaar voor leden op de wachtlijst. Ga je verhuizen en wil je de zonnestroomdelen terug verkopen aan de coöperatie, stuur dan een mail aan het bestuur via: info@haarlemnoorderlicht.nl.

Zelf zonnestroom opwekken en mijn huidige energieleverancier, hoe gaat dat?

Haarlem Noorderlicht heeft een overeenkomst met energiemaatschappij Greenchoice. Deze energieleverancier koopt onze zonnestroom op tegen een interessante prijs. Alle opbrengsten van de gehele zonnestroominstallatie worden betaald aan de coöperatie Haarlem Noorderlicht. Bovendien verzorgt Greenchoice de directe verrekening van de vrijstelling van de energieheffing (belastingvoordeel) met jou als klant. Dat is waarom het praktisch en handig is om klant te zijn van Greenchoice. Als je nog geen klant bent van Greenchoice, dan verwijzen wij je graag naar de website van de Energieleveranciers voor alle informatie rondom het overstappen. Als je vragen hebt over je contract met Greenchoice of over het overstappen naar Greenchoice, neem contact op per e-mail op cooperatie@greenchoice.nl
Er zijn meerdere redenen waarom we gekozen hebben voor een samenwerking met Greenchoice als energie maatschappij. De ervaring die zij hebben opgebouwd met coöperaties zoals Haarlem Noorderlicht, met de verrekeningen van de opbrengsten en korting op de energieheffing zijn er een paar, ook bieden zij een hoge prijs voor de door onze coöperatief opgewekte zonnestroom. Bovendien betaalt Greenchoice jaarlijks een vast bedrag per klant aan Haarlem Noorderlicht. Dit bedrag wordt o.a. besteed aan administratie en verzekeringen en komt  zodoende ten goede aan de leden.

Hoeveel gaat dit kosten?

Op de pagina met Rekenvoorbeelden worden de kosten in kaart gebracht, op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is. Zodra de definitieve prijs van de zonnepanelen van het nieuwe dak bekend wordt, zullen deze in de overeenkomst met jou als deelnemer precies berekend worden.
Wij raden ondernemers en andere rechtspersonen aan contact op te nemen met de Belastingdienst in verband met BTW en bijbehorende administratie.

Met hoeveel zonnestroomdelen kan ik meedoen

Iedereen kan al meedoen vanaf 1 zonnestroomdeel voor ca. 290 kWh per jaar.

Is er een maximumaantal zonnepanelen voor mij?

Zorg ervoor dat je nooit meer opwekt dan je verbruikt, dit is niet rendabel. Je krijgt over de stroom die je teveel opwekt namelijk geen vrijstelling van de energieheffing (plus BTW); je krijgt dan alleen de kale stroomprijs. Bovendien in de praktijk blijkt dat mensen met zonnepanelen bewuster worden van hun energieverbruik. Blijf daarom bij de berekeningen ongeveer 10% onder je verwachte verbruik. Houd ook rekening met toekomstige ontwikkelingen, zoals kinderen krijgen of kinderen die het huis uit gaan of het stoppen met gebruik van gas voor de verwarming.

Deelnemers kunnen voor maximaal 10.000 kWh mee doen aan het project. Dat wil zeggen zij kunnen over maximaal 10.000 kWh een verlaagd tarief energiebelasting ontvangen. Dit maximum van 10.000 kWh geldt alleen als je ook een verbruik van 10.000 kWh heeft. Wanneer je bijvoorbeeld maar 5000 kWh verbruikt dan is dit het maximum waarmee je kunt deelnemen. De energiebelastingkorting is van toepassing op de eerste 10.000 kWh die je verbruikt. Stel je verbruikt 20.000 kWh en je doet mee voor 10.000 kWh, dan ontvang je de energiebelastingkorting over de kWh ’s 0 tot en met 10.000.De regel is dus dat een deelnemer aan een Postcode Roos project nooit meer belasting terug kan krijgen dan dat men over het elektriciteitsverbruik thuis betaald heeft, tot een maximum van 10.000 kWh. (bron: Hier Opgewekt)

Een voorbeeld voor het berekenen van het aantal zonnestroomdelen:

De voorbeeldberekening is dan als volgt:

Wanneer en hoe krijg ik de opbrengsten van mijn zonnestroomdelen?

Er komen twee geldstromen naar je toe als je zonnestroomdelen hebt bij Haarlem Noorderlicht:

Zijn er nog andere financiële consequenties?

Ja, die zijn er, namelijk bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Heb jij voor meer dan 5% van de zonnestroominstallatie aan zonnestroomdelen? Bij de installatie bij Prins Staal gaat het om een installatie met 272 zonnestroomdelen. Bij de installatie op Het Hoofdkantoor gaat het om 262 zonnestroomdelen.

Heb jij voor minder dan 5% van de zonnestroominstallatie aan zonnestroomdelen? Bij de installatie bij Prins Staal gaat het om een installatie met 272 zonnestroomdelen. Bij de installatie op Het Hoofdkantoor gaat het om 262 zonnestroomdelen

Kan ik de lening/ deelname in de coöperatie “afschrijven” over 15 jaar of moet ik per jaar kijken wat het voordeel is geweest en dat van de hoofdsom aftrekken?

Nee de lening/ deelname in de coöperatie wordt niet afgelost door de coöperatie. Het belang blijft dus staan voor het aankoop bedrag tot dat je lidmaatschap om enige reden wordt beëindigd. Zolang je geen aanmerkelijk belang hebt in de coöperatie zijn de opbrengsten die je geniet niet belast. Je verdiend je investering hier mee terug en wat over de gehele looptijd resteert, is het rendement over je investering.

Vervalt de vaste teruggave van de energiebelasting ofwel de heffingskorting als mensen deelnemen aan een postcoderoos project?

De energiebelasting is een heffing op elektriciteit en aardgas. Energiebelasting heet ook wel energieheffing. Deze belasting is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Energiebelasting betaal je via je energierekening. De energieleverancier draagt de belasting af aan de Belastingdienst.
Vermindering energiebelasting of heffingskorting: Een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. De overheid vindt dat elk persoon een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en gas nodig heeft om te kunnen leven. Daarom geeft het compensatie op de energiebelasting. (bron: Hier Opgewekt)
Kort gezegd is het antwoord: Nee, iedereen heeft en houdt recht op deze vermindering Energiebelasting. Het kan dus ook zijn dat – indien je minder energiebelasting betaalt dan het bedrag aan belastingvermindering – je geld terug krijgt.

Zijn er ook andere manieren om zelf zonnestroom op te wekken?

Als je beschikt over een eigen dak dan kun je daarop ook zonnepanelen plaatsen.

Wat is de toekomst van de Postcoderoosregeling (PCR)?

In het landelijke klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat er een vervolg komt op de salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling.

De nieuwe Postcoderoos Regeling (PCR): Zoals genoemd onder ‘Het Aanbod’ wordt dit zonne-stroomproject gerealiseerd onder de postcoderoosregeling (PCR), en maken de deelnemers voor 15 jaar aanspraak op de Verrekening Verlaagd Tarief. Echter wordt de huidige regeling verlaagd tarief op 1 april 2021 vervangen door de nieuwe postcoderoos subsidie regeling (PCRS). Op basis van artikel 59c van de Wet Milieu Belasting zou dat kunnen betekenen dat nieuwe leden die na 1 april 2021 stroomdelen overnemen van uitredende leden geen gebruik meer kunnen maken van het verlaagde tarief. Dit zou kunnen betekenen dat bestaande leden hun stroomdelen minder makkelijk kunnen verkopen. Energie Samen is momenteel aan het lobbyen voor een amendement op artikel 59c, zodat nieuwe leden kunnen toetreden en het aandeel van uittredende leden kunnen overnemen.