Rekenvoorbeelden

Uitgangspunten bij deze rekenvoorbeelden

 • Volgens de huidige inzichten kost een zonnepaneel, of een zonnestroomdeel, circa 390 euro (inclusief BTW). De levensduur is ruim 25 jaar.
 • De BTW van ruim 70 euro per zonnestroomdeel krijg je terug: We berekenen de prijzen hieronder exclusief BTW. De BTW kan namelijk door de coöperatie teruggevorderd worden van de belastingdienst en zal direct worden teruggestort aan de leden
 • De exacte prijs per zonnestroomdeel wordt definitief zodra bekend is wie de zonnestroominstallatie gaat verzorgen. Je ontvangt dan een definitief aanbod van de Coöperatie.
 • Een zonnestroomdeel, levert ca. 220 KWh stroom per jaar op.
 • Het betrokken energiebedrijf betaalt de deelnemers voor iedere opgewekte kilowattuur zonnestroom ca. 0.16 euro.
 • Lidmaatschap van de Coöperatie Haarlem Noorderlicht van 18 euro per jaar als teken van commitment en steun aan de Coöperatie waardoor zij haar naamsbekendheid kan vergroten en vervolgprojecten kan initiëren

Stel je schaft 3 zonnestroomdelen aan:

 • Investering: 3 x 320 euro (390 euro minus de BTW-teruggave van 70 euro) = 960 euro
 • Netto opbrengst per jaar: 220 kWh * (aantal zonnestroomdelen=) 3 * 0.16 euro/kWh = 105 euro
 • Investering terugverdiend ruim binnen 10 jaar
 • Ca. 360 kg CO2 vermeden per jaar
 • Verwachte netto opbrengst (dus na aftrek kosten) na 15 jaar: (opbrengsten van 15 * 105) 1575 euro – (investering) 960 euro = 615 euro
 • Verwachte netto opbrengst (dus na aftrek kosten) na 25 jaar: (opbrengsten van 25 * 105) 2.625 euro – (investering) 960 euro = 1.665 euro

Stel je schaft 10 zonnestroomdelen aan:

 • Investering 10 x 320 euro (390 euro minus de BTW-teruggave van 70 euro) = 3.200 euro
 • Netto opbrengst per jaar: 220 kWh * (aantal zonnestroomdelen=) 10  * 0.16 euro/kWh = 350 euro
 • Investering terugverdiend ruim binnen 10 jaar
 • Ca. 1200 kg CO2 vermeden per jaar
 • Verwachte netto opbrengst (dus na aftrek kosten) na 15 jaar: (opbrengsten van 15*350) 5.250 euro – (investering) 3.200 euro = 2.050 euro
 • Verwachte netto opbrengst (dus na aftrek kosten) na 25 jaar: (opbrengsten van 25*350) 8.750 euro – (investering) 3.200 euro = 5.550 euro

 

Let op: Deze rekenvoorbeelden gaan uitsluitend over de kosten voor het opwekken en de opbrengsten van de zonnestroom. Andere gebruikelijke kosten namelijk voor vaste levering van de stroom en de netbeheerkosten en de daarbij behorende BTW zijn hierbij dus niet meegenomen (zie ook uw huidige jaaropgave van je stroomleverancier). Wel is het belangrijk te weten dat je voor deze zelf opgewekte zonnestroom geen energieheffing met daarbovenop BTW hoeft te betalen.
Bovenstaande rekenvoorbeelden zijn gemaakt op basis van de huidige wetgeving, tarieven en inzichten.