Rekenvoorbeelden

Uitgangspunten bij deze rekenvoorbeelden

Stel je schaft 3 zonnestroomdelen aan:

 • Investering: 3 x 219 euro (265 euro minus de BTW-teruggave van 46 euro) = 657 euro.
 • Bruto opbrengst per jaar: 238 kWh * (aantal zonnestroomdelen) = 3 * 0,17 euro/kWh = 121 euro.
 • Af kosten onderhoud, verzekeringen etc.: ca. 11,5 euro per paneel per jaar.
 • Netto opbrengst per jaar: 121 euro – 3*11,5 euro = 87 euro.
 • Investering terugverdiend binnen ca. 7,5 jaar.
 • 390 kg CO2 vermeden per jaar.
 • Verwachte netto opbrengst (dus na aftrek kosten) na 15 jaar: (opbrengsten van 15 * 87) 1.299 euro – (investering) 657 euro = 646 euro.
 • Verwachte netto opbrengst (dus na aftrek kosten) na 25 jaar: 646 euro + (3*10*238*0,05 – 10*3*11,5) = 658 euro.

Stel je schaft 10 zonnestroomdelen aan:

 • Investering: 10 x 219 euro (265 euro minus de BTW-teruggave van 46 euro) = 2.190 euro.
 • Bruto opbrengst per jaar: 238 kWh * (aantal zonnestroomdelen) = 10 * 0,17 euro/kWh = 405 euro.
 • Af kosten onderhoud, verzekeringen etc.: ca. 11,5 euro per paneel per jaar.
 • Netto opbrengst per jaar: 405 euro – 10*11,5 euro = 290 euro.
 • Investering terugverdiend binnen ca. 7,5 jaar.
 • Ca. 1.310 kg CO2 vermeden per jaar.
 • Verwachte netto opbrengst (dus na aftrek kosten) na 15 jaar: (opbrengsten van 15 * 290) 4.344 euro – (investering) 2.190 euro = 2.154 euro.
 • Verwachte netto opbrengst (dus na aftrek kosten) na 25 jaar: 2.154 euro + (10*10*238*0,05 – 10*10*11,5) = 2.194 euro.

In praktijk blijken de PV-panelen beter te presteren dan verwacht. De opbrengsten kunnen daarom uiteindelijk 10% hoger uitvallen en hierdoor ook de terugverdientijd ca. 10% korter worden dan in de bovenstaande rekenvoorbeelden weergegeven.

Bovenstaande rekenvoorbeelden zijn gemaakt op basis van de wetgeving, tarieven en inzichten in december 2020.