Over Haarlem Noorderlicht

Doel van Haarlem Noorderlicht

Op 23 januari 2015 is de Coöperatie Haarlem Noorderlicht opgericht met als doel volgens de officiële Statuten van de Coöperatie Haarlem Noorderlicht U.A.:

‘De coöperatie heeft ten doel het voorzien in stoffelijke behoeften van haar leden, krachtens overeenkomsten (anders dan van verzekering) met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen. In het bijzonder richt de coöperatie zich op:

  1. het stimuleren van het gebruik van zonne-energie
  2. het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van leden, alles in de ruimste zin
  3. het stimuleren van duurzaamheid op het gebied van afval, groen, leefbaarheid, zorg en mobiliteit.’

Bestuursleden Haarlem Noorderlicht - 2015

Leden van het bestuur
De bestuursleden wonen in Haarlem Noord en dus bij jou in de buurt:

Erna Hollander – Voorzitter ; Liesbet Hanekroot – Secretaris en Penningmeester ad interim; Martin van de Pol – algemeen bestuurslid; Michiel de Ruiter – algemeen bestuurslid

Wil je lid worden?

Als lid kun je mee beslissen over de belangrijke onderwerpen voor Haarlem Noorderlicht. Als lid krijg je ook voorrang bij de inschrijving voor deelname aan de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen. Je kunt lid worden door je in te schrijven op de pagina Lid worden.

Om een beter beeld te krijgen van hoe de Coöperatie Haarlem Noorderlicht werkt, kun je hier de Statuten en het Huishoudelijk Reglement bekijken.

Wil je ook een steentje bijdragen?

We hebben inmiddels een aantal enthousiaste buurtgenoten die hun steentjes bijdragen aan de activiteiten van Haarlem Noorderlicht. Als jij ook een steentje wilt bijdragen, dan ben je van harte welkom. Neem contact op via onderstaande mogelijkheden of spreek ons aan als je ons tegenkomt in de buurt.

Contact opnemen?

Via e-mail info@haarlemnoorderlicht.nl

Via Twitter: @HNlicht

Postadres: Mentawistraat 18, 2022 BZ Haarlem

Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: nummer 62551116

Partners van Coöperatie Haarlem Noorderlicht

Prins Staal Trade&Processing – Staalhandel Prins Staal Trade&Processing stelt haar dak beschikbaar voor de eerste collectieve zonnestroominstallatie van de leden van Haarlem Noorderlicht.

Gemeente Haarlem  en specifiek De Groene Mug – De Gemeente Haarlem ondersteunt dit initiatief onder meer met het onder de aandacht brengen bij bewoners van Haarlem, met een start-subsidie en met verbinding zoeken met andere vergelijkbare initiatieven in Haarlem. Ook stelt de gemeente Haarlem het dak van Het Hoofdkantoor op de Waarderweg beschikbaar aan de leden van Haarlem Noorderlicht voor een gezamenlijke zonnestroominstallatie.

Greenchoice – Greenchoice koopt de door ons opgewekte zonne-energie. Ook verzorgt Greenchoice de korting op de energieheffing op de energierekening. Bovendien geeft Greenchoice per klant van Haarlem Noorderlicht elk jaar een bedrag aan Haarlem Noorderlicht ter ondersteuning van de werkzaamheden van Haarlem Noorderlicht. Voor contact met Greenchoice hierover, stuur een e-mail naar cooperatie@greenchoice.nl.

Zon op Nederland – Zon op Nederland heeft Haarlem Noorderlicht geadviseerd en ondersteund bij het oprichten van de coöperatie en bij het realiseren van de eerste gezamenlijke zonnestroom installatie op het dak van het bedrijf Prins Staal. Gedurende het eerste jaar na de start verzorgt Zon op Nederland ook de administraties.

Zon & Co – Zon & Co heeft de productie en installatie verzorgd van de zonnestroom-installatie van Haarlem Noorderlicht op het dak van het bedrijf Prins Staal Trade & Processing. Zon & Co verzorgt ook het onderhoud van deze installatie.

Kennemer Energie – Kennemer Energie ondersteunt Haarlem Noorderlicht bij het realiseren van het tweede zonnestroomdak, namelijk op Het Hoofdkantoor in de Waarderpolder.

Kapitein BV ism Energie-Unie – Kapitein BV verzorgt in samenwerking met Energie-Unie de productie en installatie van de zonnestroominstallatie van Haarlem Noorderlicht op het dak van Het Hoofdkantoor eind 2017.