Veel gestelde vragen

Wie kunnen er meedoen?

Particuliere huishoudens, bedrijven en andere rechtspersonen kunnen meedoen. Er zijn drie belangrijke zaken: je woont in een van de hieronder aangegeven wijken, je wordt geadviseerd om klant van Greenchoice te zijn voor je elektriciteit en je hebt een kleinverbruikersaansluiting.

Wijkbewoners uit welke wijken kunnen meedoen?

Postcoderoos

Om gebruik te kunnen maken van een belangrijke belastingkorting bij het gezamenlijk zonne-energie opwekken is er de voorwaarde dat je in dezelfde postcoderoos woont als waar de energie wordt opgewekt. Het gaat voor beide zonnestroominstallaties van Haarlem Noorderlicht om bewoners en bedrijven in de Waarderpolder postcode 2031 en alle direct daaraan gelegen wijken namelijk met de postcodes 2063, 2025, 2021, 2022, 2064, 2065, 2032, 2033 en 2011.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen naar buiten dit postcode gebied?

Dan kun je helaas geen eigenaar meer blijven van deze zonnestroomdelen, omdat je dan geen recht meer hebt op de vrijstelling van de energieheffing (plus BTW). Dat betekent dat je ze of kunt aanbieden aan de nieuwe bewoners van je huidige woning of pand of dat je ze kunt aanbieden aan mensen die bij de Coöperatie Haarlem Noorderlicht op de wachtlijst staan en binnen dit postcode gebied wonen. Voor dit laatste, kun je een mail sturen naar info@haarlemnoorderlicht.nl.

Zelf zonnestroom opwekken en mijn energieleverancier, hoe gaat dat?

Haarlem Noorderlicht heeft een overeenkomst met Greenchoice. Deze energieleverancier koopt onze zonnestroom op tegen een interessante prijs. Alle opbrengsten van de gehele zonnestroominstallatie worden betaald aan de coöperatie Haarlem Noorderlicht. Bovendien verzorgt Greenchoice de directe verrekening van de vrijstelling van de energieheffing met jou als klant. Dat is waarom het praktisch handig is om klant te zijn van Greenchoice.

Als je nog geen klant bent van Greenchoice, dan verwijzen wij je graag naar de website van de Energieleveranciers voor alle informatie rondom het overstappen. Als je vragen hebt over je contract met Greenchoice of over het overstappen naar Greenchoice, neem contact op per e-mail op cooperatie@greenchoice.nl.

De redenen dat we met Greenchoice samenwerken zijn dat zij al veel ervaring hebben met energie coöperaties, met de verrekeningen van de opbrengsten en korting op de energieheffing en zij bieden een hoge prijs voor onze zonnestroom. Bovendien betaalt Greenchoice per klant een vast bedrag elk jaar om Haarlem Noorderlicht te ondersteunen bij haar administratie en verzekeringen e.d.

Hoeveel gaat dit kosten?

Op de pagina met Rekenvoorbeelden worden de kosten in kaart gebracht, op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is. Zodra de definitieve prijs van de zonnepanelen bekend wordt, zullen deze in de overeenkomst met jou als deelnemer precies berekend worden.

Wij raden ondernemers en andere rechtspersonen aan contact op te nemen met de Belastingdienst in verband met BTW en bijbehorende administratie.

Met hoeveel zonnestroomdelen kan ik meedoen?

Iedereen kan al meedoen vanaf 1 zonnestroomdeel voor ca. 220 kWh per jaar.

Is er een maximum aantal zonnepanelen voor mij?

Zorg ervoor dat je nooit meer opwekt dan je verbruikt, dit is niet rendabel. Je krijgt over de stroom die je teveel opwekt namelijk geen vrijstelling van de energieheffing (plus BTW); je krijgt dan alleen de kale stroomprijs. Bovendien in de praktijk blijkt dat mensen met zonnepanelen bewuster worden van hun energie-verbruik. Blijf daarom bij de berekeningen ongeveer 10% onder je verwachte verbruik. Houd ook rekening met toekomstige ontwikkelingen, zoals kinderen krijgen of die het huis uit gaan of stoppen met gebruik van gas voor de verwarming.

Een voorbeeld voor het berekenen van het aantal zonnestroomdelen:

  • Kijk op de jaarafrekening van je energieleverancier naar de hoeveelheid kWh die je het afgelopen jaar hebt verbruikt.
  • Bepaal of je verwacht dat je verbruik de komende jaren gaat stijgen, dalen of gelijk zal blijven.
  • Een zonnestroomdeel levert ongeveer 220 kWh per jaar op.

De voorbeeld berekening is dan als volgt:

  • Het verwachte jaarverbruik van je energie is bijvoorbeeld 3.000 kWh
  • Je wilt 90% van je verwachte jaarlijkse energieverbruik opwekken, dat is 3000*(90/100)=2700 kWh per jaar.
  • Je kunt als volgt berekenen hoeveel zonnestroomdelen je daarvoor nodig hebt: 2700 kWh per jaar/ 220 kWh = 12 zonnestroomdelen kun je maximaal nemen.

Wanneer krijg ik een aanbod voor zonnestroomdelen?

Er zijn op dit moment geen zonnestroomdelen beschikbaar, omdat we nog niet met een nieuw dak bezig zijn. In 2018 maken we bekend of en wanneer we met een derde zonnestroominstallatie aan de slag gaan.

Twee zonnestroominstallaties wekken momenteel voor 67 buurtbewoners zonnestroom op. Als iemand zijn zonnestroomdelen wil verkopen, zullen wij deze aanbieden aan de bestaande leden van Haarlem Noorderlicht, inclusief dus aan de mensen op de wachtlijst. Je kunt dus kiezen:
1. Je schrijft je in als lid, daarmee kom op je op de wachtlijst. Zodra er zonnestroomdelen beschikbaar komen, krijg je voorrang bij de aankoop van deze zonnestroomdelen.
2. Je kunt kijken of een andere energiecoöperatie in Haarlem en omgeving zonnestroomdelen aanbiedt binnen jouw postcode gebied. Kijk hiervoor op het overzicht van energiecocoöperaties in Haarlem en omgeving van Kennemer Energie.

Wanneer en hoe krijg ik de opbrengsten van mijn zonnestroomdelen?

Hier kun je zien hoeveel zonnestroom er reeds is opgewekt op het dak van Prins Staal. En hier kun je zien hoeveel zonnestroom er is opgewekt op Het Hoofdkantoor (let op: de gegevens van voor 22 december 2017 zijn nog niet stabiel).

Er komen twee stromen geld naar je toe als je zonnestroomdelen hebt bij Haarlem Noorderlicht:

  • De vrijstelling van de energieheffing gedurende 15 jaar: Deze vrijstelling krijg je ieder kalenderjaar van het energiebedrijf Greenchoice rond de tijd van je jaarnota uitgekeerd.
  • De opbrengsten van de zonnepanelen door de verkoop van de zonnestroom aan Greenchoice: Greenchoice betaalt dit een keer per jaar uit aan de Coöperatie Haarlem Noorderlicht. De Coöperatie haalt daar de gemaakte kosten vanaf en betaalt de opbrengsten aan ieder lid naar rato uit. De hoogte ervan hangt dus af van de opbrengsten van de zonnestroom, van de kosten van de coöperatie en van het aantal zonnestroomdelen dat jij als lid hebt gehad in dat productiejaar.

Zijn er nog andere financiële consequenties?

Ja, die zijn er, namelijk bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Heb jij voor meer dan 5% van de zonnestroominstallatie aan zonnestroomdelen?
Bij de installatie bij Prins Staal gaat het om een installatie met 272 zonnestroomdelen. Bij de installatie op Het Hoofdkantoor gaat het om 262 zonnestroomdelen.
– Zo ja, dan heb jij een ‘aanmerkelijk belang’. Dat betekent dat je de winst (dus de opbrengsten van de opgewekte zonnestroom minus de gemaakte kosten) opgeeft in BOX 2.

Heb jij voor minder dan 5% van de zonnestroominstallatie aan zonnestroomdelen? Bij de installatie bij Prins Staal gaat het om een installatie met 272 zonnestroomdelen. Bij de installatie op Het Hoofdkantoor gaat het om 262 zonnestroomdelen
– Zo ja, dan beschik jij over vermogen dat jij dient op te geven in BOX 3. Het gaat hier om het bedrag waarmee jij de zonnestroomdelen hebt gekocht.

Zijn er ook andere manieren om zelf zonnestroom op te wekken?

Haarlem Noorderlicht wil het niet bij deze acties laten. Als jij interesse hebt in zonnepanelen op eigen dak, of je weet een groot geschikt dak waarop ook zonnepanelen gelegd kunnen worden of je hebt andere goede ideeën die hierop aansluiten, dan horen we dat graag van je.