De daken

HNL heeft vier lopende zonne-energie projecten: Prins Staal, Het Hoofdkantoor, Teva en Transvaal.

Per dak zijn er afspraken met de respectieve dakeigenaren gemaakt over de vergoeding, het aantal jaren, verzekering, aansprakelijkheid voor schade, onderhoud, etc. De beheerskosten per dak zijn vergelijkbaar, met dien verstande dat voor Prins Staal per zonnestroomdeel per jaar een reservering van €4 wordt gemaakt voor tussentijdse verwijdering, opslag en terugplaatsing van de panelen in geval van noodzakelijke tussentijdse vernieuwing van het dak.

Met Greenchoice, die de door HNL met deze daken opgewekte stroom afneemt, hebben wij uiteraard ook afspraken gemaakt. Deze overeenkomsten worden steeds voor een aantal (meestal 3) jaren afgesloten. Op basis van de lopende contracten vergoedt Greenchoice aan HNL de geldende Variabele Consumenten Leveringstarieven (VCL) minus een afslag van €0,0065 per kWh. De VCL worden halfjaarlijks vastgesteld.

Per 1 juli 2022 gelden de tarieven van de tabel hieronder:

Er zijn op dit moment geen nieuwe projecten in de planning. Soms komen er echter zonnestroomdelen vrij als gevolg van bijvoorbeeld verhuizing buiten de postcoderoos.
Heb je met andere woorden interesse en ben je nog geen lid, wordt dan lid en laat ons weten dat je interesse hebt. Leden die meer zonnestroomdelen wensen, bijvoorbeeld vanwege de aanschaf van een elektrische auto of warmtepomp, kunnen zich uiteraard ook melden.
Meld je dan, lid of geen lid, aan via onderstaande knop:

Meld je aan voor de wachtlijst

Aansluitend bij de PCR worden de zonnepanelen in 15 jaar afgeschreven. Voor de waarde van de zonnestroomdelen in enig jaar op de verschillende daken klik je hier.

Onderstaand vind je uitgebreide informatie per dak.

Prins Staal

 • Adres: Kousenmakersweg 2, 2031 ED Haarlem
 • Actief sinds: september 2016
 • Aantal zonnepanelen: 272
 • Aantal zonnestroomdelen à 260Wp: 272
 • Nieuwprijs per zonnestroomdeel: €310 (ex BTW)
 • Ligging panelen: Zuid
 • Link naar SolarEdge Dashboard: klik hier
 • Aantal leden: 40
 • Postcoderoos: 2031 + 2011, 2021, 2022, 2025, 2032, 2033, 2063 en 2065
 • Contract Greenchoice loopt tot: 31.12.2024
 • Afspraak met dakeigenaar Prins Staal:
  - recht van opstal 16 jaar vanaf datum notariële vestiging plus verlenging maximaal 2x 5 jaar
  - opzegtermijn 6 maanden
 • Jaarlijkse winstuitkering: Q4
 • Business case: niet beschikbaar

Hoofdkantoor

 • Adres: Waarderweg 78, 2031BP Haarlem
 • Actief sinds: oktober 2017
 • Aantal zonnepanelen: 226
 • Aantal zonnestroomdelen à 250Wp: 262
 • Nieuwprijs per zonnestroomdeel: €300 (ex BTW)
 • Ligging panelen: 90% Zuid; 10% Oost-West
 • Link naar SolarEdge Dashboard: klik hier
 • Aantal leden: 33
 • Postcoderoos: 2031 + 2011, 2021, 2022, 2025, 2032, 2033, 2063 en 2065
 • Contract Greenchoice loopt tot: 31.12.2024
 • Afspraak met dakeigenaar Gemeente Haarlem:
  - recht van opstal voor 16 jaar vanaf datum notariële vestiging
 • Jaarlijkse winstuitkering: Q1
 • Business case: klik hier

Teva dak

 • Adres: Swensweg 5 2031 DA Haarlem
 • Actief sinds: juni 2022
 • Aantal zonnepanelen: 376
 • Aantal zonnestroomdelen à 250Wp: 518
 • Nieuwprijs per zonnestroomdeel: €265 (ex BTW)
 • Ligging panelen: Oost-West
 • Link naar SolarEdge Dashboard: klik hier
 • Aantal leden: 53
 • Postcoderoos: 2031 + 2011, 2021, 2022, 2025, 2032, 2033, 2063 en 2065
 • Contract Greenchoice loopt tot: 16.05.2024
 • Afspraak met dakeigenaar Pharmachemie BV:
  - recht van opstal 15 jaar met verlegging 5 jaar
  - opzegtermijn 12 maanden
  - kooprecht 15 jaar na inbedrijfstelling voor 12,5% investeringsbedrag installatie
 • Jaarlijkse winstuitkering: Q3
 • Business case: zie informatiebrochure met bijlage

Transvaalstraat

 • Adres: Transvaalstraat 8 t/m 16f, 2021RL Haarlem
 • Actief sinds: juli 2022
 • Aantal zonnepanelen: 240
 • Aantal zonnestroomdelen à 250Wp: 331
 • Nieuwprijs per zonnestroomdeel: €270 (ex BTW)
 • Ligging panelen: Oost-West
 • Link naar SolarEdge Dashboard: klik hier
 • Aantal leden: 47 plus VvE Transvaalstraat
 • Postcoderoos: 2022 + 2021, 2023, 2024, 2025 en 2031
 • Contract Greenchoice loopt tot: 16.05.2024
 • Afspraak met dakeigenaar VvE Transvaalstraat:
  - recht van opstal voor16 jaar vanaf datum notariële vestiging
  - verlenging te besluiten minimaal 12 maanden voor verstrijken recht van opstal
 • Jaarlijkse winstuitkering: Q4
 • Business case: zie informatiebrochure met bijlage